Skladba panelů

Plánujete si postavit rodinný dům vlastními silami, ve spolupráci s rodinou a známými? Můžeme Vám ušetřit spoustu času, kdy budete pokládat cihlu k cihle a postavit obvodové a vnitřní příčky už během jednoho dne za Vás. Sousedé se nebudou stačit divit.

Abychom udrželi bezvadnou kvalitu našich dřevostaveb a zároveň zefektivnili celý proces stavby domu, vyrábíme si vlastní certifikované obvodové a vnitřní příčky značky Boeko. V naší hale využíváme automatizovanou výrobu v podobě zkracovacího centra s frézovací jednotkou a montážního stolu.

Obvodové panely a vnitřní příčky jsou vyrobeny ze sendvičových (několikavrstvých) konstrukcí, kdy konstrukční systém na bázi dřeva je kombinován s jinými stavebními materiály. Během tzv. suchého procesu výroby dochází k montáži jednotlivých prvků. Pro výrobu obvodových a vnitřních panelů jsou použity výhradně vysoce kvalitní, prověřené a certifikované stavební materiály určené pro dřevostavby od osvědčených dodavatelů. Veškerá výroba probíhá podle výrobní dokumentace, která je téměř vždy individuální. Díky výrobní hale v Ostravě-Hrabové, jsou zcela eliminovány klimatické vlivy na stavební materiál. Celý náš výrobní proces odpovídá nejpřísnějším normám. Dodržování správného procesu výroby a používání kvalitního materiálu je průběžné kontrolováno Dřevařským ústavem, který nám udělil certifikaci.

Unikátní difůzně uzavření panel určený pro obvodové stěny té nejvyšší kvality. Je složen ze 7 vrstev.

Nenosný interiérový panel určený pro vnitřní příčky té nejvyšší kvality. Je složen ze 4 vrstev.

Závazek odvést svou práci v nejvyšší kvalitě

Celý proces výroby Vašeho bydlení svěřujete do našich rukou, to je pro nás závazek odvést svou práci v nejvyšší kvalitě, od jejího náčrtu až k finálnímu předání klíčků k Vašemu novému domovu.

Ve našem výrobním závodě provádíme veškeré kvalitativní zkoušky. Na samotný proces výroby dohlíží odborné kontroly. Spolupracujeme s předními výrobci kvaltních stavebních materiálů určených především pro dřevostavby. Realizační tým odvádí svou práci profesionálně a s nadšením. A jde to poznat!

Vlastnosti použitých materiálů

Fermacell

Fermacell je jak stavební a protipožární deskou tak i deskou do vlhkých místností. Řada testů státních i nezávislých institutů potvrzuje: konstrukce fermacell jsou vyráběny racionálně a poskytují nejvyšší míru pevnosti, ochrany proti požáru a hlukové a tepelné izolace. Rakouský institut pro stavební biologii testoval užívané suroviny, výrobní postup i konečný produkt fermacell. Zpráva o zkouškách tohoto renomovaného institutu potvrzuje, že sádrovláknité desky fermacell jsou nejlepší volbou nejen ze stavebně-biologického hlediska. Jsou zejména vhodné pro vnitřní výstavbu útulných místností v celém domě a podstatnou měrou přispívají k dobrému klimatu domova.Sádrovláknité desky dále vynikají díky své vysoké stabilitě, velké pevnost a také odolnost. Na dutinovou hmoždinku zavěsíte 100 kg, na hřebík 60 kg!

KVH konstrukční hranol 140x60 mm

Jedná se o konstrukční stavební dřevo nebo přesněji řečeno o sušený, hoblovaný hranol, který je vyráběn podle přesně stanovených norem. KVH hranoly se vyrábí nejčastěji ze smrkového řeziva. Výroba KVH probíhá vysušením řeziva na vlhkost 15 % s tolerancí 3 % a dále je řezivo hoblováno na přesný rozměr. Z vysušených a ohoblovaných hranolů je nutné vyřezat vady (např. místa po vypadlých sucích, rozpraskané části hranolu a jiné), aby výrobek splnil předepsanou normovou kvalitu. Pro jednotlivé konstrukční hranoly nebo lamel je vybrána středová část kmene. Na části řeziva, které již nepřípustné vady neobsahují, jsou z čela hranolu vyfrézovány zubové spoje (tzv. cinky), do kterých se nanese lepidlo a pomocí nichž jsou jednotlivé kusy k sobě tlakem slepeny. Tímto postupem vznikne vysušený, hoblovaný hranol vysoké jakosti.

DELTA-DAWI GP

Robustní vzduchotěsná a parotěsná zábrana ze speciálního polyetylénu spolehlivě brání vzniku kondenzace a prostupu vodní páry. Parotěsná zábrana DELTA-DAWI GP se v přesazích slepuje kombinací AIRSTOP flex lepící páskou a AIRSTOP Sprint těsnící a lepící hmotou. Na přiléhající stavební konstrukce, jako jsou štítové stěny, pozednici, komínové těleso, ukončení otvorových výplních apod. se fólie na hladkých podkladech vzduchotěsně zakončuje pomocí tmelu JUTAFOL Mastic.

KNAUF MINERAL PLUS 034 HB

Minerální izolace v deskách je speciálně určena pro dřevostavby. Šířka desek je přizpůsobena pro běžně používané rozteče nosných sloupků v rámových konstrukcích stěn dřevostaveb. Používá se pro zateplení rámových konstrukcí a šikmých střech dřevostaveb. Pro své tepelně izolační vlastnosti je vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy. Technologie pojení ECOSE®využívá pojivo na rostlinné bázi a dodává minerální vlně typickou hnědou barvu. Nespornou výhodou je její vysoká pružnost se schopností ideálně vyplnit dutinu konstrukcí, v konstrukci rámu drží bez nutnosti dodatečné fixace. Certifikovaným výrobcem je uváděn součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK, třída reakce na oheň A1.

Jaké výrobní zařízení používáme?